Swemed distribuerar klinik- och sjukhusmöbler över hela Sverige.